Consulta popular vinculant arbre de la Plaça de la Vila

Dimarts, 6 d'abril de 2021 a les 00:00

Del dimarts 6 d'abril al dilluns 12 d'abril, a les oficines municipals.

Benvolguts veïns i veïnes,

Davant del mal estat de l’arbre de la Plaça de la Vila, l’Ajuntament s’està plantejant la conveniència de canviar-lo o no.

Com que considerem que és una actuació que revesteix certa transcendència, considerem que és necessària la participació popular en l’adopció de la solució definitiva.

Per aquest motiu, per tal d’escollir l’opció a executar, l’Ajuntament considera oportú fer una CONSULTA VINCULANT als veïns i veïnes per conèixer la seva opinió al respecte.

Les tres opcions, són:

  1. OPCIÓ A: No canviar l’arbre

  2. OPCIÓ B: Magnòlia

  3. OPCIÓ C: Olivera

Aquesta consulta es durà a terme des del dia 6 fins al 12 d’abril. Per manifestar la vostra opinió, us haureu d’adreçar a les oficines de l’Ajuntament, en horari de 9 a 14 h de dimarts a divendres o també el dimecres de 17 a 20 h i el dissabte de 10 a 14 h. El dilluns dia 12 d’abril en horari de 9 a 14 h. El procediment serà mitjançant vot dipositat en una urna prèvia comprovació de l’empadronament.

Estan cridades a participar en aquesta consulta totes les persones empadronades al municipi de Puigdàlber majors de 16 anys (complerts fins el dia 12 d’abril). S’haurà d’acreditar la identitat mitjançant la presentació del DNI, permís de conduir,  passaport o NIE en el cas de les persones estrangeres.

El dilluns dia 12 d’abril a les 19 h es procedirà a l’obertura i recompte definitiu de les paperetes, en acte públic a l’Auditori de l’Ajuntament.

Essent vinculant i definitiva l’opció escollida per la majoria dels veïns i veïnes que hagin expressat la seva opinió sempre que la participació hagi assolit el 20% del cridats a votar.

Atentament,

Miquel Vallès Esteve

Alcalde

Puigdàlber, 6 d’abril de 2021

Darrera actualització: 08.04.2021 | 09:58