Consulta popular vinculant Millora Zona Poliesportiva

Dijous, 1 d'abril de 2021 a les 00:00

Del dimarts 6 d'abril al dilluns 12 d'abril, a les oficines municipals.

L’Ajuntament ha redactat el projecte per l’execució de les obres de Millora de la Zona Poliesportiva de Puigdàlber. El projecte està desglossat en 3 fases.

Per tal d’escollir l’opció a executar, l’Ajuntament considera oportú fer una CONSULTA POPULAR VINCULANT als veïns i veïnes per conèixer la seva opinió al respecte.

Les tres opcions es troben exposades a l’entrada principal de l’Ajuntament per tal que les pugueu valorar i manifestar quina és la que més us agrada.

Aquesta consulta es durà a terme des del dia 6 fins al 12 d’abril. Per manifestar la vostra opinió us haureu d’adreçar a les oficines de l’Ajuntament, en horari de 9 a 14 h de dimarts a divendres o també el dimecres de 17 a 20 h i el dissabte de 10 a 14 h. El procediment serà mitjançant vot dipositat en una urna prèvia comprovació de l’empadronament.

Estan cridades a participar en aquesta consulta totes les persones empadronades al municipi de Puigdàlber majors de 16 anys (complerts fins el dia 12 d’abril). S’haurà d’acreditar la identitat mitjançant la presentació del DNI, permís de conduir,  passaport o NIE en el cas de les persones estrangeres.

El dilluns dia 12 d’abril a les 19 h es procedirà a l’obertura i recompte definitiu de les paperetes, en acte públic a l’Auditori de l’Ajuntament.

Essent vinculant i definitiva l’opció escollida per la majoria dels veïns i veïnes que hagin expressat la seva opinió sempre que la participació hagi assolit el 20% del cridats a votar.

*** Podeu consultar les opcions en el document annex

Darrera actualització: 08.04.2021 | 09:44