contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Puigdàlber
 Data i hora oficials: 15:14 | 03/07/2020
Cens animals domèstics

Comparteix:

Aquest cens recull totes les dades dels animals domèstics del municipi. És obligatori censar els animals domèstics.

Documentació a aportar:

Cal presentar la fitxa tècnica de l’animal on hi consti el microxip o tatuatge, DNI del propietari, assegurança de responsabilitat civil.

En cas d’animals potencialment perillosos caldrà tramitar la llicència aportant la següent documentació:

- Certificat d’antecedents penals.
- Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus emès pel Departament de Medi Ambient.
- Declaració jurada per l’interessat/da de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus per part de l’administració municipal.
- Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa.
- Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
- Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.


 Com iniciar el tràmit 
Presencialment

A les oficines municipals

Actualització d'aquest contingut: 15:43:33 06-03-2013
Ajuntament de Puigdàlber
Pl. de la Vila, 1 | 08797 Puigdàlber
Tel. 938 989 077 - Fax 938 989 095 |  contactar
Amb col·laboració de: