Influença Aviària d'alta Patogenicitat (IAAP)

Divendres, 24 de febrer de 2023 a les 00:00

Comunicat situació de risc de Influença aviària, especialment als municipis ubicats a zones d’especial risc i a zones d’especial vigilància

Davant la gravetat de les conseqüències que comporta la introducció de la grip aviària en les granges, us instem comuniquem que:

 La influença aviària és una malaltia que provoca elevada mortalitat ens aus i és altament contagiosa entre aus
 Les aus salvatges poden ser portadores i poden transmetre el virus a les aus de corral a través del contacte directe o indirecte amb aquestes, ja sigui a través de femtes, aigua compartida, secrecions nasals, per persones, equips, estris, ...
 Estan obligats a comunicar la tinença o cria d’aus de corral, encara que sigui per a l’autoconsum, a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, per poder localitzar les granges i aplicar mesures de protecció.
 Han de complir amb les restriccions de cria a l’aire lliure que puguin afectar-los temporalment, per prevenir el contacte amb aus salvatges.
 La importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
o Disminució en la posta superior durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
o Mortalitat elevada sense causa justificada.
o Signes clínics diversos com tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, tremolors, apatia, lesions hemorràgiques...
 

 

 

 

Darrera actualització: 24.02.2023 | 10:18