Aprovació del Pressupost 2012

Dimecres, 18 d’abril de 2012

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 18 d'abril de 2012, ha aprovat definitivament el Pressupost de l'Entitat, Plantilla de Personal i Bases d'Execució per l'exercici 2012.

Darrera actualització: 22.07.2020 | 13:55