Aus de corral per a autoconsum

Dijous, 10 de febrer de 2022

Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP)

Per part de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, es demana a tots els particulars que mantenen aus de corral per a autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent.

Així mateix, recorden els requeriments d’aquestes granges i de la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia (IAAP).

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels signes següents:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.                                                                             
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.  
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.). 
Darrera actualització: 15.02.2022 | 09:20