Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles

Dimarts, 26 d’abril de 2022

El padró provisional de l’exercici 2021 de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica es publica l’1 de maig del 2022. Des d'aquesta data i fins al 3 de juny de 2022 es podran presentar sol·licituds de modificació (al·legacions). El padró definitiu es publicarà l’1 de setembre de 2022. (s'adjunta enllaç per a la consulta del padró)

Darrera actualització: 22.06.2022 | 07:52