Serveis / Gestions Salut - Àmbit Atenció Primària

Dimecres, 25 de novembre de 2020

Accés als serveis/gestions relacionats amb la salut en l'àmbit de l'Atenció Primària

  1. Infografia El teu CAP respon: Recull un seguits d’indicacions i recomanacions per accedir al CAP. Ofereix vies digitals (web i LMS), més apropiades per a la població amb recursos tecnològics, i vies telefòniques (centre de trucades i CAP), per a aquella població de la bretxa digital. Destacaríem la via web (que detallem en els enllaços d’interès -6.a-) com a sistema àgil i pràctic per a qualsevol petició de la ciutadania, que té molt bona acceptació entre els usuaris i ja se n’està fent molt ús.

  2. Infografia Com contactar amb l’ASSiR.

  3. Infografia de com sol·licitar accés a LMS: Inclou un codi QR que facilita l’accés.

  4. Infografia de com tramitar la baixa laboral: Hem seleccionat aquesta com a rellevant, de les moltes que es poden trobar al Canal Salut (vegeu en els enllaços d’interès -6.d-)

  5. Infografia Aïllament preventiu: També hem seleccionat aquesta, de les que es poden trobar al Canal Salut (vegeu en els enllaços d’interès -6.d-)

  6. Enllaços d’interès:

    Programació de visites - Sol·licitud alta accés a LMS- Formulari per enviar consultes, queixes i suggeriments - Canal Salut - Informació per a la ciutadania (en aquest enllaç s’hi pot trobar tota la informació relacionada amb la COVID-19 de manera estructurada) - Departament de Salut - preguntes freqüents

Darrera actualització: 26.11.2020 | 11:53