Convocatòria de Ple ordinari

Dimecres, 23 d'abril de 2014 a les 00:00

El proper dilluns dia 28 d'abril a les 19 hores, l'Ajuntament celebrarà Ple extrordinari amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, d’actes de Ple de sessions anteriors: Acta núm. 3/2014, de 24 de març.
  2. Sorteig membres de la Mesa electoral per a les Eleccions al Parlament Europeu que s’han de celebrar el proper 25 de maig de 2014.
  3. Ratificació si escau, de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Penedès Garraf.
  4. Donar compte de l’informe de la intervenció i de la tresoreria municipals de compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, primer trimestre de 2014.
  5. Aprovació si escau, de mocions. - Moció que presenta l’equip de govern, d’adhesió si escau, a la Commemoració del Centenari de la Mancomunitat, impulsada per la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 08.10.2020 | 13:07