Anunci de vacant de jutge de pau substitut de Puigdàlber

Dimarts, 3 de juny de 2014 a les 00:00

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant acord de la seva Sala de Govern adoptat en sessió celebrada el passat 20 de maig de 2014, ha acordat obrir un tràmit d'anunci de vacants existents a determinats Jutjats de Pau, entre ells, el de Puigdàlber, pel que fa al Jutge substitut, a fi i efecte de poder formular sol·licituds essent la Sala de Govern del TSJCat que realitzi els nomenaments a la vista de les sol·licituds presentades (si les hi ha).

Darrera actualització: 08.10.2020 | 13:11