Anunci exposició pública modificació Ordenança Fiscal núm. 14

Dimecres, 10 de maig de 2023

Aprovació provisional de la modificació de l’article 6è de l’Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per la utilització del domini públic municipal, així com el seu text refós.

Darrera actualització: 10.05.2023 | 09:55