Aprovació inicial del Catàleg de camins municipals de Puigdàlber

Dijous, 25 de setembre de 2014 a les 00:00

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el passat 15 de setembre, el Catàleg de Camins municipals de Puigdàlber, redactat per l'Area d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona.

S'exposa al públic per un termini d'1 mes a comptar de l'endema de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 08.10.2020 | 13:29