Aprovació inicial del Mapa de capacitat acústica de Puigdàlber

Dijous, 25 de setembre de 2014 a les 00:00

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el passat 15 de setembre, el Mapa de capacitat acústica de Puigdàlber, realitzat amb l'assistència tècnica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

S'exposa al públic per un termini de 30 dies a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 08.10.2020 | 13:27