Aprovació inicial inventari de bens i drets de l'Ajuntament

Dijous, 25 de setembre de 2014 a les 00:00

El Ple de la Corporació celebrat el passat 15 de setembre va aprovar inicialment l'Inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Puigdàlber.

S'obre un termini d'exposició pública de 30 dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 08.10.2020 | 13:25