Aprovació inicial pressupost 2014

Dilluns, 23 de desembre de 2013 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment en sessió ordinària celebrada el passat 16 de desembre, el Pressupost municipal per a 2014, així com les Bases d'Execució i la Plantilla de Personal.

L'expedient es sotmet a informació pública durant un termini de 15 dies per a examinar-lo i fer si escau, reclamacions.

Darrera actualització: 08.10.2020 | 13:40