Licitació de l'obra menor de "realització de rutes de caminda i Btt en entorn rural i vitivinícola"

Dijous, 30 de juliol de 2015

S'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la licitació de l'obra "Realització de rutes de caminada i BTT en entorn rural i vitivinícola", inclosa en el Projecte "Puigdàlber, poble enoturístic i comercial", cofinançat amb fons europeus FEDER en el marc del Programa "Viure al Poble Més".

Aquesta obra, que te un pressupost màxim d'execució, de 23885 euros, IVA inclòs, es tramita i executa com a contracte menor d'obra, sense perjudici que per raons del seu finançament se segueixen criteris de publicitat i concurrència més estrictes que el que demana la legislació per a aquest tipus de contractes.

Per a més informació, consultar el Perfil del Contractant, el BOPB o acudir a les les oficines municipals.

Darrera actualització: 8.10.2020 | 13:04