Publicació dades 2n. trimestre 2014. Informe de tresoreria. Període mitjà de pagament

Dilluns, 22 de setembre de 2014

D’acord amb la DA 1a de la LO 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, les Administracions Públiques, publicaran al seu portal web el seu període mitjà de pagament a proveïdors.

D'acord amb l'exposat, el període mitjà de pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Puigdàlber és el que a continuació s’assenyala: el període mitjà de pagament a proveïdors del 2on trimestre de l’any 2014 va ser de 37,08 dies.

Darrera actualització: 8.10.2020 | 13:24