Publicació de dades 1r. trimestre 2014. Informe Tresoreria. Període mitjà de pagament

Divendres, 6 de juny de 2014 a les 00:00

D’acord amb la DA 1a de la LO 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, les Administracions Públiques, publicaran al seu portal web el seu període mitjà de pagament a proveïdors.

D'acord amb l'exposat, el període mitjà de pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Puigdàlber és el que a continuació s’assenyala: el període mitjà de pagament a proveïdors del 1er trimestre de l’any 2014 va ser de 41,90 dies.

Darrera actualització: 08.10.2020 | 13:13