Ordenança fiscal 7 - Taxa llicències activitats urbanístiques

Darrera actualització: 31.01.2023 | 14:07