Serveis socials d'atenció primària

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, portades a terme mitjançant el respectiu equip tècnic, que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones o famílies, especialment en les que presenten dificultats de desenvolupament i d’integració social o manca d’autonomia personal.

Els Serveis Socials d’Atenció Primària constitueixen el punt d’accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d’aquest i el més proper a l’usuari i als àmbits familiar i social. Els serveis socials d’atenció primària es presten mitjançant equips multiprofessionals (Treballadora social i educadora social) l’àmbit de l’actuació dels quals és l’àrea bàsica de serveis socials.

Aquests equips porten a terme funcions d’informació, orientació i assessorament, de treball social comunitari i de detecció i prevenció, formulen propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada, apliquen tractaments de suport a persones, famílies i grups i gestionen els serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària.

Horaris atenció al públic: dilluns, de 8 a 15 h (quinzenalment)  (hores concertades)

És un servei obligatori:

No

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Pl. de la Vila, 1 - 08797 Puigdàlber - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 989 077
Telèfon: 601 989 329 (Canal comunicacio
Fax: 938 989 095
Adreça electrònica: puigdalber@puigdalber.cat
Horari:  
o Alcalde: hores concertades.
o Regidories: dilluns tarda. Hores concertades.
o Oficines municipals:
o Treballadora social: dilluns, de 8 a 15 h. quinzenalment.
o Educadora social: dilluns, de 8 a 15 h. quinzenalment.
o Companyia
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 17.01.2024 | 09:58