Cens d'animals domèstics

Aquest cens recull totes les dades dels animals domèstics del municipi. És obligatori censar els animals domèstics.

Cal aportar:

 • Fitxa tècnica de l’animal on hi consti el microxip o tatuatge
 • DNI del propietari, assegurança de responsabilitat civil
 • En cas d’animals potencialment perillosos caldrà tramitar la llicència aportant la següent documentació:

  - Certificat d’antecedents penals.
  - Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus emès pel Departament de Medi Ambient.
  - Declaració jurada per l’interessat/da de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus per part de l’administració municipal.
  - Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa.
  - Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
  - Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Pl. de la Vila, 1 - 08797 Puigdàlber - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 989 077
Telèfon: 601 989 329 (Canal comunicacio
Fax: 938 989 095
Adreça electrònica: puigdalber@puigdalber.cat
Horari:  
o Alcalde: hores concertades.
o Regidories: dilluns tarda. Hores concertades.
o Oficines municipals:
o Treballadora social: dilluns, de 8 a 15 h. quinzenalment.
o Educadora social: dilluns, de 8 a 15 h. quinzenalment.
o Companyia
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.07.2020 | 12:32