Llicència de parcel·lació

Aquesta sol·licitud la realitzen els propietaris de finques que tinguin previst realitzar divisions de les finques per a esdevenir finques independents o agrupar-les en altres de contingues.

 

Cal aportar:

 • Memòria en la qual es descriu la finca o parcel·la, s'expressi la referència al Pla que estableix les condicions de parcel·lació i es justifiqui tècnica i jurídicament l'operació de parcel·lació

  Es descriuran també les parcel·les resultants amb exposició de les seves dimensions, límits i altres circumstàncies, necessàries per la seva inscripció en el Registre de la Propietat, i d'acord amb els propietaris afectats en els casos de permuta

 • Cèdula o cèdules urbanístiques de les finques a les quals fa referència la parcel·lació
 • Plànol de situació a escala no inferior a 1:2000
 • Plànol de parcel·lació a escala 1:500 on es reflecteixin gràficament, les dades contingudes en la Memòria, tant respecte a la finca matriu, com als lots resultants, i en especial la seva configuració, longitud de façana i situació respecte a les v

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals

 • Telefònicament

  Tel: 938 989 077 ()

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Pl. de la Vila, 1 - 08797 Puigdàlber - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 989 077
Telèfon: 601 989 329 (Canal comunicacio
Fax: 938 989 095
Adreça electrònica: puigdalber@diba.cat
Horari:  
o Alcalde: hores concertades.
o Regidories: dilluns tarda. Hores concertades.
o Oficines municipals:
o Treballadora social: dilluns, de 12 a 15 h. Hores concertades.
o Educadora social: dilluns, de 12 a 15 h. Hores concertades.
o Companyia
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 20.07.2020 | 13:22